1 August 2013

นายกรัฐมนตรีประกาศข้อริเริ่มไทย – แอฟริกา (Thai – African Initiative) เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคม

นายกรัฐมนตรีประกาศข้อริเริ่มไทย – แอฟริกา (Thai – African Initiative) เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคม

วันนี้ ( 30 กรกฎาคม 2556 ) เวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Business Forum ในหัวข้อ Thai – African Initiative ณ ห้อง Kibo 1-3 ชั้น M โรงแรมHyatt Regency Dar esSalaam,the Kilimanjaroโดยมีประธานาธิบดีแทนซาเนียกล่าวต้อนรับ โดยยินดีที่เดินทางมาเยือนแทนซาเนีย และสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-แทนซาเนียไปสู่อีกขั้น หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีฯ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์มีนักธุรกิจไทยและแทนซาเนียร่วมรับฟัง สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีฯ กล่าวยินดีที่ได้มาเยือนแทนซาเนีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทเป็นผู้นำในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและเป็นกระบอกเสียงสำคัญให้แก่ชาวแอฟริกัน โดยดินแดนแอฟริกาเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติและอารยธรรม และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องพร้อมชื่นชมผู้บุกเบิกการสร้างสันติภาพและประชาธิปไตยของแอฟริกาซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีเนเรแห่งแทนซาเนียและบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของแอฟริกา นายเนลสัน แมนเดลลา อดีตประนาธิบดีแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคน แอฟริกาเป็นภูมิภาคที่มีประเทศที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดถึง 11 ประเทศจาก 20 ประเทศทั่วโลก มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5% ต่อปี และมีการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) สูงถึง 5 % ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติทั่วโลกร่วงลงไปถึง 18 % โดยมีประเทศแทนซาเนียเป็นผู้นำในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญนี้ ซึ่งตามการคาดการณ์ของIMF แทนซาเนียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 7% ต่อปี

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การก่อตัวอันแข็งแกร่งของประชาธิปไตยในแอฟริกา โดยไทยชื่นชมสหภาพแอฟริกา (AU) ที่มีประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญ ดังนั้น ประเทศทั้งหลายในแอฟริกาและไทยที่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยควรร่วมกันปกป้องประชาธิปไตยที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในเอเชียเช่นกัน โดยการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งของเอเชียมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ในขณะนี้ เอเชียมีการรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค อาทิ ประชาคมอาเซียน ที่มีความร่วมมือกับความร่วมมือกับประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งเช่นเดียวกันกับแอฟริกาที่การรวมตัวนี้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่งให้กับภูมิภาค ดังนั้น ภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียซึ่งต่างมีศักยภาพ มีการเจริญเติบโต และประสบการณ์ในการพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน เชื่อมโยงความเป็นหุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพต่อกันได้ จะทำให้ทั้งสองสามารถเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่กันและกันได้ ในการนี้ ไทยจึงเสนอประเด็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่ขาดหายไป และพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนแอฟริกา – เอเชีย บนความร่วมมือที่มีอยู่ และการเชื่อมต่อใหม่ๆเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ประเด็นสำคัญของการเป็นหุ้นส่วน คือช่วยเสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค การเชื่อมโยงด้านการคมนาคมที่ดีขึ้นจะเชื่อมโยงเอเชียและแอฟริกาทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ และด้วยเหตุนี้ โครงการเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายซึ่งจะเชื่อมต่อกับท่าเรือแหลมฉบัง จะสร้างประโยชน์ให้แก่แอฟริกาอย่างมาก เพราะจะช่วยลดระยะทางในการขนส่งสินค้าของแอฟริกาไปสู่ประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกให้สั้นลง ภาคพื้นดิน ข้อริเริ่ม “เส้นทางสายไหมใหม่” ของไทยในการส่งเสริมเส้นทางเชื่อมทางถนนและรถไฟข้ามผืนดินของเอเชีย สามารถเชื่อมต่อกับแอฟริกา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการค้าและการลงทุนระหว่างสองภูมิภาค การเชื่อมโยงทางอากาศที่กว้างขวางขึ้นจะช่วยอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน

ทั้งนี้ ในอีกด้านของการเชื่อมโยงที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเชื่อมโยงทางความคิดโดยการหารือ ทั้งเอเชียและแอฟริกามีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ดังนั้น ทั้งสองภูมิภาคสามารถหาประโยชน์โดยการแบ่งปันแนวทางการพัฒนาที่ดีที่สุด จากการต่อสู้กับความยากจน ไปถึงการเอาชนะโรคติดต่อต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครรู้ดีไปกว่าประเทศกำลังพัฒนา ทั้งสองภูมิภาคมีประสบการณ์ในการรวมตัวกันระดับภูมิภาค ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือนี้ ไทยสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง AU กับ ASEAN โดยสองภูมิภาคต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ และช่วยกำหนดวาะการพัฒนาภายหลังปี 2558 ด้วยเป้าหมายนี้และเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างแอฟริกาและเอเชียให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจึงยินดีที่จะประกาศการจัดตั้งข้อริเริ่มไทย-แอฟริกา โดยมีแนวทางสำคัญคือ เพื่อขยายการเข้าสู่สินค้าแอฟริกาของตลาดไทย โดยไทยได้ข้อสรุปกับ WTO ในประเด็นด้านปลอดภาษี และการเข้าถึงตลาดโดยไม่จำกัดจำนวน และจะประกาศที่การประชุม WTO ในปลายปีนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างศักยภาพแก่เยาวชนแอฟริกา ซึ่งไทยมีโครงการ Thai Volunteers Programme for Asia โดยผู้เชี่ยวชาญไทยรุ่นใหม่จะทำงานด้านโครงการการพัฒนาในแอฟริกา สำหรับความมั่นคงด้านอาหาร และสาธารณสุข ไทยพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และการแปรรูปอาหารกับแอฟริกา และเพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย เส้นทางเดินเรือระหว่างแอฟริกาและเอเชีย ไทยจะยังคงส่งเสริมการแก้ปัญหาโจรสลัดตามชายฝั่งโซมาเลียในการประสานงานเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนี้ และเพื่อสร้างความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับข้อริเริ่มไทย – แอฟริกา ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงไทย-แอฟริกาในต้นปีหน้า

Sourcehttp://www.thaigov.go.th/th/governmental/item/78865


« back

Related News